Sûfiyyahs Ibn Khafîf: Otro att prioritera helgon framför profeter

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Hamawiyyah, sid. 63

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf (d. 371)1 sade:

Därtill väljer vi våra imamers åsikt när det kommer till att inte disputera kring religiösa frågor och huruvida tron är skapad eller inte.

Den som påstår att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var en mellanhand som bara förkunnade medan mottagarna är bättre, hädar Allâh. Den som påstår att mellanhänder inte behövs, hädar.”

1adh-Dhahabî sade:

”Shaykh, Imâm, vetare, Faqîh och förebild Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf al-Fârisî ash-Shîrâzî, Sûfiyyahs mäster.” (Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (16/343))