Får en kvinna klippa sitt hår?

´Allâmah ´Abdullâh bin Humayd (d. 1402)

Fatâwâ Ibn Humayd, sid. 241-242

Fråga: Får en kvinna klippa sitt hår?

Svar: Det är föraktfullt för kvinnan att klippa sitt hår. Det är olämpligt. Det är bäst att hon låter det vara som det är, ty kvinnans skönhet ligger i håret. Därför är det bäst att hon inte klipper något av sitt hår – och Allâh vet bättre.