200. Måltid med betjänt

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/221)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

200 – Musaddad berättade för oss: Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss, från Ismâ´îl bin Abî Khâlid, från sin fader, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh), från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Om någons betjänt kommer till någon av er med er mat, ska han låta honom sätta sig ned. Om han inte vill ska han skicka med honom.”1

FÖRKLARING

Detta har redan klargjorts. Båda bevisen påbjuder att slavar ska bemötas bra och förses med tillräcklig mat, dryck, klädnad och bostad. Därtill ska de behandlas med bra karaktär och öppensinnighet. Alla människor kommer från Âdam och Âdam är från jord. Både ägaren och slaven har alltså samma ursprung.

1Autentisk.