Dogmen som utmanar Qur’ânen och Sunnah

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 260

Du kan finna fler än tusen bevis i Qur’ânen och Sunnah för att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är ovanför Sin skapelse, ovanför himlarna, uppe över tronen, att Han är uppe, att änglarna stiger upp till Honom, att Qur’ânen steg ned från Honom och att saker och ting stiger upp till Honom. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) togs upp till sin Herre (tabârak wa ta´âlâ) och hans Herre talade till honom och ålade honom fem böner om dagen, en händelse där profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pendlade mellan sin Herre och Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i den sjätte himlen. Upprepande gånger gick han ned till Mûsa och upp till Allâh1. Så många och så klara bevis det finns för Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) höghet!

Trots det ser du att många människor förvränger och tolkar dessa bevis. De klarar inte av att föreställa sig att Allâh är ovanför himlen och alla andra skapelser. Istället väljer de att säga att Allâh är överallt. Eller också väljer de att beskylla Allâh för att vara något obefintligt och säger att Han är varken uppe, nere, till höger, till vänster… Denna dogm utmanar hundratals bevis i Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik.