79. Lämnade profeten efter sig något i arv?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 146-147

Fråga 79: Lämnade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) efter sig något i arv?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vi profeter ärvs inte. Det vi lämnar efter oss går till välgörenhet.”1

Han lämnade bara efter sig kunskap; den som tar den får en fulländad andel.

Lov ske Allâh, världarnas Herre. Må Allâh hylla och freda vår mästare Muhammad, hans ätt, hans följeslagare och alla som följer dem rättsinnigt fram till Domedagen. Âmîn.

1al-Bukhârî (3092) och Muslim (1757).