Martyren från berget

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 237-238

Abû ´Abdir-Rahmân sade:

I samband med att ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) blev belägrad visade han sig för dem och sade: ”Jag frågar er i Allâhs namn och jag frågar bara profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare! Vet ni inte att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som gräver Rûmah-brunnen får paradiset.”? Jag grävde den. Vet ni inte att han sade: ”Den som förbereder ´Usrah-armen får paradiset.”? Jag förberedde den.” De bekräftade hans ord.”1

al-Bukhârî sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som gräver Rûmah-brunnen får paradiset.” ´Uthmân grävde den. Han sade också: ”Den som förbereder ´Usrah-armen får paradiset.” ´Uthmân förberedde den.”2

Abû Salamah bin ´Abdir-Rahmân sade:

´Uthmân var belägrad när han visade sig från sitt hem och sade: ”Jag påminner er om Allâh! Vet ni att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när Hirâ’ började skaka: ”Lugna dig, Hirâ’! De enda som är på dig är en profet, en sanningsenlig eller en martyr.” De sade: ”Ja.” Han sade: ”Jag påminner er om Allâh! Vet ni att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om ´Usrah-armén: ”Vem finansierar idag en accepterad finansiering?” Människorna var utarmade och nödlidande och jag förberedde den armén.” De sade: ”Ja.” Han sade: ”Jag påminner er om Allâh! Vet ni att vattnet i Rûmah-brunnen kunde bara drickas mot betalning varvid jag köpte den och lät rika, fattiga och resenärer dricka ur den?” De sade: ”Ja, vid Allâh!” Han nämnde flera saker därtill.”3

1al-Bukhârî (2778).

2al-Bukhârî innan hadith (3695).

3at-Tirmidhî (3699) som sade att hadithen är god, autentisk och främmande. Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (3699).