Svåra tider för muslimer

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (892)

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ni lever i en tid då den av er som lämnar en tiondel av vad han har befallts går under, och det kommer att komma en tid då den av er som gör en tiondel av vad han har befallts räddas.”1

Är det nu eller någon annan gång? Vad menas med denna tiondel?

Svar: Tiden är obestämd, men överlag rör det sig om en tid då islam är främmande och få människor arbetar för islam. Sådant är fallet idag. Tiondelen åsyftar sådant som den myndige ursäktas för att utelämna på grund av samhällets påtryckningar som omger honom. Sådant varierar från samhälle till samhälle. De muslimer som lever exempelvis i Syrien och Irak skiljer sig markant från muslimerna här. De som lever här skiljer sig från de som lever i Saudiarabien. I övrigt talar jag inte om de tre förträffliga generationerna när jag talar om Saudiarabien. Sakfrågan är alltså relativ. Med andra ord ska hadithen inte tillämpas på alla tider, på alla områden, på alla länder, på alla kommuner, på alla individer. Det varierar som sagt. Hela föreskriften kan paketeras i hadithen:

”Det jag förmenar er ska ni undvika och det jag påbjuder er ska ni göra efter er förmåga.”2

Det följeslagarna kunde göra i Makkah skiljer sig från det som de kunde göra i Madinah. Ju längre tiden gick på den tiden, desto starkare växte tron till sig i deras hjärtan. Ju mer islam spreds och otro, avguderi och överskridelse kvävdes, desto mindre kunde försumliga människor ursäktas för att utelämna en tiondel av vad de har befallts. Därefter kommer pendeln att vända till dess att Apokalypsen äger rum och ingen på jorden säger längre att det inte finns någon sann gud utom Allâh. Så måste denna hadith förstås.

1at-Tirmidhî (2267). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (2267).)

2al-Bukhârî (7288) och Muslim (1337).