´Alîs erkännelse

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 235-236

Abu Djuhayfah sade:

”´Alî sade till mig: ”Abû Djuhayfah! Ska jag inte berätta för dig vem som är detta samfunds bästa människa efter dess profet?” Jag sade: ”Jo.” Han sade: ”Jag anser att det inte finns någon bättre än han; detta samfunds bästa människa efter dess profet är Abû Bakr och efter Abû Bakr är det ´Umar och därefter är det en tredje person.” Men han nämnde inte honom.”1

´Awn bin Abî Djuhayfah sade:

“Min fader berättade för mig att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) gick uppför predikstolen, lovade och prisade Allâh (ta´âlâ), hyllade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade:

“Detta samfunds bästa människor näst dess profet är Abû Bakr och den andre är ´Umar. Allâh (ta´âlâ) sätter det goda där Han vill.”2

Muhammad bin al-Hanafiyyah sade:

”Jag sade till min far [´Alî bin Abî Tâlib]: ”Vilka är de bästa människorna efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?” Han sade: ”Abû Bakr.” Jag sade: ”Och därefter?” Han sade: ”´Umar.” Därefter blev jag rädd att han skulle säga ´Uthmân om jag frågade ”och därefter?”, så jag sade: ”Sen du?” Då sade han: ”Din fader är bara en muslim i mängden.”3

Han är alltså ingen gud som Râfidhah och mystikerna säger. Han var bara en muslim i mängden som erkände sina två bröders förträfflighet och status och att de var bättre än han. Enligt samfundet är de bästa människorna efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och ´Alî. ´Alî var alltså den fjärde. Dessa var de renläriga kaliferna. De var bättre än de resterande tio och alla andra följeslagare. Ni vet hur förträffliga de lägsta följeslagarna var – hur var då de högsta och de bästa, nämligen de fyra renläriga kaliferna? Må Allâh var nöjd med dem!

1Ahmad (1/106).

2Ahmad (1/106).

3al-Bukhârî (3671).