´Umars stabila religiositet och kunskap

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 233

´Umar bin al-Khattâbs (radhiya Allâhu ´anh) dygder är många. En av dem är att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Medan jag sov drömde jag om människor iklädda skjortor. Vissa kom upp till brösten, andra lägre än så. ´Umar bin al-Khattâb gick förbi släpande på en skjorta.” De sade: ”Hur tolkade du det, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Religionen.”1

Då människors skjortor nådde till brösten och dylikt, var hela ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) täckt i tro. En annan är Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Jag drömde att jag fått en skål med mjölk i. Jag drack ur den och såg vätskan rinna i mina naglar. Därefter gav jag resten till ´Umar bin al-Khattâb.” De sade: ”Hur tolkade du det, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Kunskapen.”2

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade alltså ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) stabila religiositet och kunskap.

1Muslim (2390)

2Muslim (2391)