´Umars långa skjorta

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (15/129-130)

Muslim sade:

2390 – Mansûr bin Abî Muzâhim berättade för oss: Ibrâhîm bin Sa´d berättade för oss, från Sâlih bin Kaysân: Ya´qûb bin Ibrâhîm berättade för oss: Min fader berättade för, från Sâlih, från Ibn Shihâb: Abû Umâmah bin Sahl berättade för mig som berättade att han hörde Abû Sa´îd al-Khudrî berätta att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Medan jag sov drömde jag om människor iklädda skjortor. Vissa kom upp till brösten, andra lägre än så. ´Umar bin al-Khattâb gick förbi släpande på en skjorta.” De sade: ”Hur tolkade du det, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Religionen.”

Drömtydare säger att skjorta i drömmar åsyftar kunskap, medan släpad skjorta betyder att hans fina frukter och goda sätt med muslimerna kvarstår och förblir även efter hans död så att folk kan ta efter honom.