Obligatoriskt att korta skägget efter ett grepp?

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (892)

Fråga: Är det obligatoriskt att korta skägget?

Svar: Det obligatoriska är att du tillsammans med mig erinrar dig principen om Salaf:

Allt gott ligger i att följa de tidigare

och allt ont ligger i det som de senare har innoverat

Alltså är det obligatoriskt.

Fråga: Vad gäller Ibn ´Umars (radhiya Allâhu ´anhumâ) praxis att han kortade sitt skägg i samband med vallfärder?

Svar: Dels har det bekräftats att han kortade det oinskränkt, dels att han gjorde det i samband med vallfärder. Det har också bekräftats att Abû Hurayrah och andra kortade det oinskränkt.