98. Ytterplagget får inte likna vantrogna kvinnors klädsel

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 161

Ytterplagget får inte likna vantrogna kvinnors klädsel. Det är bestämt i föreskriften att inga muslimer, varken män eller kvinnor, får efterlikna de otrogna, oavsett om liknelsen är relaterad till deras dyrkan, högtider eller typiska klädsel. Dessvärre har många muslimer idag lämnat denna väldiga grundregel, inklusive de som månar om religion och kallelse, på grund av okunnighet om sin religion, rättelse efter sina lustar eller fall för dagens seder och efterapning av vantrogna europeiska vanor. Denna efterliknelse är en orsak bakom muslimernas förnedring och svaghet och de andras makt över och kolonialisering av dem:

إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ

”Allâh förändrar inte människornas villkor, förrän de ändrar sitt sinnelag.”1

Denna viktiga regel stöds av många bevis i Qur’ânen och Sunnah. Fastän bevisen i Qur’ânen är allmänna, specificeras de som vanligt av bevisen i Sunnah.

113:11