6. Hadîth ”Satan fick oss att läsa fel på grund av…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (222)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/207)

222 – Abû Rawh al-Kulâ´î sade:

”En gång när Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ledde oss i bön och läste suran ”ar-Rûm”, läste han fel och sade: ”Satan fick oss att läsa fel på grund av folk som kommer till bön utan tvagning. Två er väl inför bönen.”1

I en annan rapportering står det:

”Han tvekade på en vers. När han var klar sade han: ”Vi läste Qur’ânen fel eftersom vissa bland er ber med oss utan att två sig väl. Den som ska be med oss får två sig väl.”

Sådär rapporterade Ahmad den.

1God.