95. Muslimens klädsel gör skillnad

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 157-158

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Klarare än så är att syftet med de skyddsskattsbetalandes klädsel är att de ska urskilja sig från muslimerna så att varje målgrupp kan bemötas på det vis som ankommer den, vilket uppnås med varje klädsel som respektive målgrupp är känd för. Trots det tas det också hänsyn till sådant som är än specifikare. Exempelvis är vit klädsel bättre än annan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Håll er till vitt. Låt era levande klä sig i det och linda era döda i det.”

Det var alltså inte Sunnah att de skyddsskattsbetalande skulle klä sig i vitt och muslimerna i färgat. Tvärtom. Detsamma gäller frisyrer. Detsamma gäller herrkläder och damkläder. Det handlar inte bara om skillnaden mellan de båda könens kläder – även täckelse och skylning spelar roll.”1

1al-Kawâkib (93/132-134) av Ibn ´Urwah al-Hanbalî.