Åsikter eller Sunnah?

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Wa annâ hâdha Sirâtî Mustaqîmâ, sid. 32-33

En annan innovation är att man vidhåller åsikter och lämnar Sunnah och autentiska hadither från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vissa säger exempelvis att Abû Hanîfah är kunnigare om Sunnah än vad de är varvid de väljer att följa hans åsikt istället för profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Detsamma gäller om någon skulle ha samma förhållande till Mâlik, ash-Shâfi´î, Ahmad bin Hanbal eller någon annan. Ingetdera är tillåtet. Självaste imamerna förbjöd att deras åsikter anammas istället för Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Alla tog avstånd från sådant beteende ehuru deras anhängare överdriver med dem och prioriterar deras åsikter framför profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord, handlingar och godkännande.