Nybörjarens första böcker

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Wa annâ hâdha Sirâtî Mustaqîmâ, sid. 73

Fråga: Jag är en nybörjare och undrar vilka böcker jag först ska börja med att studera och memorera.

Svar: När det kommer till Tawhîd, ska nybörjaren börja med böcker som ”al-Usûl ath-Thalâthah”, ”Kashf-ush-Shubuhât” och ”al-Qawa´îd al-Arba´ah”. Inom Hadîth ska han välja ”al-Arba´în an-Nawawiyyah”, inom Fiqh ”Âdâb-ul-Mashî ilâs-Salâh” och så vidare. Angående grammatik och Qur’ân-läsning, beror det på studenten. Därefter får han rådfråga sin lärare som kommer att vägleda honom stegvis.