Påbjudet giftermål

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Bahdjat-ul-Abrâr, sid. 131-133

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När människan dör upphör hennes handlingar bortsett från tre stycken; en pågående välgörenhet, en gagnande kunskap eller ett rättfärdigt barn som ber för henne.”1

Denna hadith påbjuder giftermål som frambringar rättfärdig avkomma och andra fördelar, däribland rättfärdig maka och att maken lär henne sådant som hon själv gagnas av och gagnar andra med – och Allâh vet bättre.

1Muslim (1631).