Första abrogeringen i Qur’ânen

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/208)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ

Öst och väst tillhör Allâh och vart ni än vänder er, så är Allâhs ansikte där.”1

Detta är – och Allâh vet bättre – en tröst till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare som blev utkörda ur Makkah och separerade från sin moské och böneplats. I Makkah bad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vänd mot Jerusalem med Ka´bah framför sig. När han kom till Madînah fortsatte han be vänd mot Jerusalem i sex eller sju månaders tid varefter Allâh befallde honom att vända sig mot Makkah. Således sade Han (ta´âlâ):

وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ

Öst och väst tillhör Allâh och vart ni än vänder er, så är Allâhs ansikte där.”

Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm sade i sin bok ”an-Nâsikh wal-Mansûkh”: Hadjdjâdj bin Muhammad underrättade oss: Ibn Djuraydj och ´Uthmân bin ´Atâ’ underrättade oss, från ´Atâ’, från Ibn ´Abbâs som sade:

Enligt det som har sagts till oss var böneriktningen det första som avskaffades för oss i Qur’ânen – och Allâh vet bättre.”

12:115