Bortprioriterad dogm

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Idjâbât al-Djaliyyah ´an-il-Qadâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 24-25

Vad dessa politiskt lagda Murdji’ah gör är ren dumhet och idioti. De bortprioriterar ju dogmen. Just nu står dogmen inte på deras schema. De är de nedrigaste Murdji’ah eftersom de bortprioriterar dogmen och kunskapen om de islamiska föreskrifterna. De påstår att de skjuter upp på dogmen till dess att de kommer till makt. De fördömer inte felaktiga dogmer, om de så skulle röra sig om Râfidhahs dogm, panenteism, panteism eller gravdyrkan. Det är den värsta typen av Irdjâ’. Även om de skulle fördöma dem någorlunda med sina hjärtan, gör de inte det i sina kall. De sprider inte rätt dogm via böcker, författarskap, tal eller några andra sätt. De gör inte en tiondel av vad dogm, metodik, pedagogik, undervisning och kall förtjänar. De har inget sådant. Titta bara på deras skrifter nu. Allt handlar om lagen och allt vad det innebär av att beskylla samfundet för otro, spränga och göra problem. De vill inte jämna gravar och de vill inte ställa avgudadyrkare eller kättare inför rätta. Deras enda intresse är att hitta fel hos makthavarna, beskylla dem för otro och planera sprängattentat mot fabriker, skolor, färjor och liknande. Gravarna går däremot säkra. De gör inget åt gravarna, de fördömer inte dem eller det som händer runtom dem – de tänker inte ens på det.

Vår skyldighet är att rätta oss efter detta kall på ett strukturerar vis. Vi vill att det når ut naturligt på ett strukturerar vis som har föreskrivits för oss av Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vi håller fast i den ursprungliga metodiken och rättar oss efter den vetenskapligt, förstående och vist, steg för steg, successivt framåt. Detta är den väg som Allâh har föreskrivit för oss. Vi avviker inte från den oavsett hur de svärtar den, ljuger om oss eller konspirerar mot oss.

Vad dessa politiskt lagda aktivister beträffar, är de extrema Murdji’ah därför att de bortprioriterar dogmer, domar och annat till dess att de kommer till makten. Men när de väl kommer till makten, vänder de ryggen åt dogmen.