3. Hadîth ”En morgon kallade Allâhs sändebud på Bilâl…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (201)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/199)

201 – ´Abdullâh bin Buraydah återberättade sin fader som sade:

En morgon kallade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på Bilâl och sade: ”Bilâl! Till följd av vad har du hunnit före mig till paradiset? Igår kväll när jag gick in i paradiset hörde jag dina fotsteg framför mig.” Bilâl sade: ”Allâhs sändebud! Aldrig kallar jag till bön utan att jag ber två Raka´ât därefter. Och aldrig bryts min tvagning utan att jag tvår mig därefter.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Till följd av det.”1

Rapporterad av Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh”.

1Autentisk.