´Alî om mordet på ´Uthmân

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (4/347)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

Och Honom tillhör skeppen som höjer sig som berg över havets yta. Vilket av er Herres verk vill ni båda då förneka?”1

Ibn Abî Hâtim sade: Min fader berättade för oss: Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss: al-´Arrâr bin Suwayd berättade för oss, från ´Umayrah bin Sa´îd som sade:

Jag var tillsammans med ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) vid Eufrats strand när ett skepp med hissat segel anlände. Han sträckte fram händerna och sade: ”Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ

Och Honom tillhör skeppen som höjer sig som berg över havets yta.”

Jag svär vid Honom som får dem att flyta på haven! Jag varken mördade ´Uthmân eller ens befallde att han mördas.”

155:24-25