Rena spermier och flytningar

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 162-163

Fråga: Är sperma ren eller oren? Vad är domen för att be med sperma på kläderna?

Svar: Den övervägande åsikt som delas av de flesta lärde är att mannens sperma är ren. Även kvinnans flytningar är rena. Dock är villkoret att sperman utlöses efter föreskriven tvättning. I så fall är det bekräftat att de Troendes moder ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) tvättade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fuktiga sperma från hans kläder och skrapade bort den torkade. Det bevisar spermans renhet då det är otillräckligt att skrapa bort orenhet. Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) nämnde i sin ”Badâ’´-ul-Fawâ’id”, som i övrigt är en bra bok, hur Ibn ´Aqîl, som var en av Hanâbilahs lärde, debatterade med en annan person gällande detta ämne. Ibn ´Aqîl ansåg att sperma är ren, medan den andre ansåg att den är oren. En tredje man kom in och frågade vad de debatterade om. Då sade Ibn ´Aqîl:

Jag debatterar med honom om att hans grund är ren medan han debatterar med mig för att säga att hans grund är oren.”

Det var ett slagkraftigt argument.