al-Hasan bättre än al-Husayn

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 153

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om al-Hasan bin ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anhumâ):

Denne min son är en mästare. Förhoppningsvis kommer Allâh att sluta fred mellan två väldiga muslimska grupper med honom.”1

Och så blev det. Efter att ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) dött martyrdöden och al-Hasan tagit över kalifatet, abdikerade han och lämnade över kalifatet till Mu´âwiyah (radhiya Allâhu ´anh). Med al-Hasans abdikering försonade Allâh Mu´âwiyahs och ´Alîs sidor, vilket ledde till en stor godhet.

Därtill är al-Hasan bättre än sin broder al-Husayn (radhiya Allâhu ´anh). Anledningen att Râfidhah är så fästa vid al-Husayn är att hans sak är sorglig varvid de använder sig av den för att främja sin mål. Om de verkligen hade respekterat Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus skulle de varit än mer fästa vid al-Hasan som var bättre än al-Husayn.

1al-Bukhârî (2704).