83. Ytterplagget får inte likna herrkläder

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 141-147

Det sjätte villkoret är att ett ytterplagg inte får likna herrkläder. Autentiska hadîther förbannar de kvinnor som efterliknar män, både inom klädsel och andra aspekter. Härmed följer några bevis för det:

1 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade mannen som har på sig damkläder och kvinnan som har på sig herrkläder.”1

2 – ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Oss tillhör inte de kvinnor som efterliknar män, eller de män som efterliknar kvinnor.”2

3 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade feminina män och maskulina kvinnor och sade: ”Kör ut dem ur era hem.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) körde ut en sådan och detsamma gjorde ´Umar.”

I en annan formulering står det:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade män som efterliknar kvinnor och kvinnor som efterliknar män.”3

4 – ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Tre personer kommer inte att inträda i paradiset och inte heller kommer Allâh att titta på dem på Domedagen: den pliktförgätne mot sina föräldrar, den maskulina kvinnan som efterliknar män och den oberörde mannen.”4

5 – Ibn Abî Mulaykah (´Abdullâh bin ´Ubaydillâh) sade:

”Det sades till ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ): ”Får en kvinna ha på sig sandaler?” Hon sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade maskulina kvinnor.”5

Dessa hadîther är ett klart bevis för att kvinnor inte får efterlikna män och vice versa. Bortsett från den första hadîthen som konkretiserar enkom klädsel, är alla andra allmänna och gäller såväl klädsel som allting annat.

1Abû Dâwûd (2/182), Ibn Mâdjah (1/588), al-Hâkim (4/194) och Ahmad /2/325) via Suhayl bin Abî Sâlih, från sin fader, från Abû Hurayrah. al-Hâkim sade:

”Autentisk enligt Muslims villkor.”

adh-Dhahabî höll med, vilket är korrekt.

2Ahmad (2/199-200): ´Abdur-Razzâq berättade för oss: ´Umar bin Hawshab underrättade oss: ´Amr bin Dînâr underrättade mig, från ´Atâ’, från en man från Hudhayl som sade:

”Medan jag var hos ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs, vars bostad låg utanför det heliga området mellan hans moské låg inom det, såg han Umm Sa´îd bint Abî Djahl med spänd båge och en mans gångstil. ´Abdullâh sade: ”Vem är detta?” Mannen från Hudhayl sade: ”Det är Umm Sa´îd bint Abî Djahl.” Då sade han: ”Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Oss tillhör inte de kvinnor som efterliknar män, eller de män som efterliknar kvinnor.”

3al-Bukhârî (10/274), Abû Dâwûd (2/305), ad-Dârimî (2/280-281) och Ahmad (1982) via Hishâm ad-Dastawâ’î, från Yahyâ bin Abî Kathîr, från ´Ikrimah, från Ibn ´Abbâs.

4an-Nasâ’î (1/357), al-Hâkim (1/72), al-Bayhaqî (10/226) och Ahmad (6180) via två autentiska håll från ´Abdullâh bin Yasâr, Ibn ´Umars slav, från Sâlim, från Ibn ´Umar. al-Hâkim sade:

”Berättarkedjan är autentisk.”

adh-Dhahabî höll med, vilket är korrekt.

5Abû Dâwûd (2/184) via Ibn Djuraydj, från Ibn Abî Mulaykah. Återberättarna är pålitliga frånsett Ibn Djuraydj som var bluffare och inte berättade vem han hört denna hadîth ifrån. Trots det är den autentisk via andra, omnämnda hadîther.