79. Genomskinliga damkläder är en stor synd

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 129

Till följd av allt det sade de lärde:

”Blygden måste skylas såtillvida inte huden syns… Plagget ska antingen vara av tjockt tyg, skinn eller läder. Kläder som är så tunna att de avslöjar hudfärgen är otillåtna, ty de uppfyller inte täckelsets syfte.”1

Ibn Hadjar al-Haytamî skrev ett helt kapitel om kvinnans genomskinliga klädsel och fastställde att handlingen är en grav synd. Han citerade de omnämnda hadîtherna och sade:

”Att denna synd är grav är uppenbart, ty den nämns tillsammans med ett strävt hot. Jag har inte sett någon konkretisera det, men sett till vad som har sagts om deras liknelse vid män, kan det inte vara mer än rätt.”

Hadîther som förbannar maskulina kvinnor kommer att nämnas under det sjätte villkoret.

1al-Muhadhdhab (3/170) med dess förklaring ”al-Madjmû´”.