78. Salafs syn på genomskinliga kläder

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 126-129

Umm ´Alqamah bin Abî ´Alqamah sade:

”Jag såg Hafsah bint ´Abdir-Rahmân bin Abî Bakr gå in till ´Â’ishah. Hon var iklädd en tunn och genomskinlig slöja som låg över hennes byst. ´Â’ishah rev sönder den och sade: ”Vet du inte vad Allâh har uppenbarat i suran ”an-Nûr”?” Därefter bad hon om en slöja som hon tog på henne.”1

Hishâm bin ´Urwah sade:

”När al-Mundhir bin az-Zubayr hade återvänt från Irak skickade han tunna och fina tyger till Asmâ’ bint Abî Bakr som vid den tiden hade blivit blind. Hon strök sin hand över tygerna och sade: ”Usch. Skicka tillbaka tygerna till honom.” Han tog illa vid sig och sade: ”Moder! De är inte genomskinliga.” Hon sade: ”Även om de inte är genomskinliga så är de avslöjande.”2

´Abdullâh bin Abî Salamah sade:

”´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) försåg männen med koptiska tyger och sade: ”Se till att inte era kvinnor syr klänningar av dem.” En man sade: ”Troendes ledare! Jag har låtit min kvinna iklä sig det. Hon gick fram och tillbaka i huset och jag kunde inte se att de var genomskinligt.” ´Umar sade: ”Även om det inte är genomskinligt så är det avslöjande.”3

Dessa rapporteringar indikerar att de inte tillät kläder som antingen var genomskinliga eller också avslöjande, samt att genomskinliga kläder är värre än avslöjande kläder. Således sade ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ):

”En slöja är det som täcker hud och hår.”4

Shumaysah sade:

”Jag kom hem till ´Â’ishah som var iklädd en tjock kappa, klänning, slöja och en gulaktig kjol.”5

1Ibn Sa´d (8/46): Khâlid bin Makhlad underrättade oss: Sulaymân bin Bilâl berättade för oss, från ´Alqamah bin Abî ´Alqamah, från sin moder.

2Ibn Sa´d (8/184) med en autentisk berättarkedja till al-Mundhir.

3al-Bayhaqî (2/234-235) som sade att berättarkedjan är avbruten. Det vill säga mellan ´Abdullâh bin Abî Salamah och ´Umar. Dock är dess återberättare pålitliga och den stärks av al-Bayhaqîs ord:

”Också Muslim al-Butayn har rapporterat den via Abû Sâlih från ´Umar.

4al-Bayhaqî (2/235) som återberättade det med en reducerad berättarkedja och sade:

”Vi har blivit återberättade att ´Â’ishah blev frågad om slöjan varvid hon svarade: ”En slöja är det som täcker hud och hår.”

5Ibn Sa´d (8/70) med en autentisk berättarkedja till Shumaysah bint ´Azîz bin ´Âmir al-´Atakiyyah al-Basriyyah. Hâfidh Ibn Hadjar sade om henne:

”Godkänd.”