76. Ytterplaggets färg

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 121-123

Till skillnad från vad många religiösa kvinnor tror är det inte uppseendeväckande att kvinnans ytterplagg har en annan färg än vit eller svart. Det baseras på två anledningar:

1 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Kvinnornas vällukt ligger i uppenbar färg och dold doft.”1

2 – Följeslagerskornas praxis. Nedan följer bekräftade rapporteringar ur Hâfidh Ibn Abî Shaybahs ”al-Musannaf”:

1 – Tillsammans med ´Alqamah och al-Aswad gick Ibrâhîm an-Nakha´î in till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur och såg att de var iklädda röda ytterplagg.

2 – Ibn Abî Mulaykah sade:

”Jag såg Umm Salamah iklädd gul klänning och gult ytterplagg.”

3 – al-Qâsim bin Muhammad bin Abî Bakr as-Siddîq sade:

”Medan ´Â’ishah befann sig i Ihrâm var hon iklädd kläder doppade i gurkmeja.”

I en annan formulering står det:

”Medan ´Â’ishah befann sig i Ihrâm var hon iklädd kläder färgade med gurkmeja.”

4 – Hishâm återberättade Fâtimah bint al-Mundhir som sade:

”Medan Asmâ’ befann sig i Ihrâm var hon iklädd kläder doppade i gurkmeja.”

5 – Sa´îd bin Djubayr berättade att han såg profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur varva Huset iklädda kläder doppade i gurkmeja.2

1Se ”Mukhtasar-ush-Shamâ’il” (188).

2al-Musannaf (8/371-372).