72. Faran i hembiträden

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 116-117

Med det sagt inser du faran i det många av dagens muslimska rikemän har prövats med då de anställer otrogna hembiträden, ty det är omöjligt att makarna, eller åtminstone någon av dem, undkommer prövningar och avvikelse från föreskriften. Makens prövning är tydlig därför att han kan hamna i otukt, framför allt med tanke på att otrogna kvinnor saknar kyskhet och påbud och förbud i sina liv. Det uppmärksammar Qur’ânen om Bokens folks kvinnor – vad gäller då avgudadyrkerskor utan skrift? Dessutom är det mycket svårt för dagens hustrur och könsmogna döttrar att täcka sig för sina hembiträden liksom de täcker sig för främmande män. Endast ett fåtal klarar av det. Och om vi skulle leka med tanken att ingendera av makarna prövas, så finns det fortfarande risk att barnen påverkas av otrogna hembiträdens karaktärer och seder som går emot vår religion. Det vill säga om de inte har för avsikt att förstöra barnens uppfostran och få dem att betvivla sin religion, vilket jag har fått höra att vissa gör.

Därtill har jag hört – huruvida det stämmer ansvarar återberättaren för – att en utslagsgivare hade tillåtit dessa hembiträden genom att jämföra dem med lovliga slavinnor. Jag fruktar att samme individ kommer så småningom att förlova samlag med dem också på samma basis, speciellt med tanke på att vissa har hävt straffet för otukt med hembiträden – om så med muslimska sådana – med argumentet att de är inhyrda!?!?

Detta är vad jag har velat klargöra i sakfrågan. Förhoppningsvis gagnar Allâh människor som har försummat den och ignorerat den. Han (subhânah) vägleder till den raka vägen.