Tar tillbaka maka i Ihrâm

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/788-789)

1057 – Jag frågade min fader om en Muhrim får gifta sig. Han svarade:

“Jag håller mig till ´Uthmâns hadîth. Det är dock harmlöst att han köper en slavinna. Det är också harmlöst att han tar tillbaka sin frånskilda hustru om han har rätt till det. Det rapporteras att ´Umar, Zayd bin Thâbit och Ibn-ul-Musayyab avslog giftermål under Ihrâm.”

1058 – Ya´qûb bin Humayd bin Kâsib berättade för mig: ´Abdul-´Azîz underrättade oss, från Qudâmah bin Mûsâ, från Shawdhab, Zayd bin Thâbits slav, som berättade att:

“Han gifte sig i Ihrâm varvid Zayd bin Thâbit separerade på dem.”