Månadsperiod på station

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/763-764)

1026 – Jag frågade min fader om en menstruerande kvinna som kommer fram till en stationering. Han svarade:

Hon ska bada, gå in i Ihrân och göra allt en vallfärdare gör frånsett varvning runt Huset och gång mellan Safâ och Marwah. Hon ska inte gå in i moskén. Det är vad jag föredrar.”