Vallfärdare återvänder hem efter ´Umrah

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/742)

996 – Jag frågade min fader om en man som genomför ´Umrah under vallfärdens månader och sedan återvänder utan att vallfärda eller återvänder hem för att vallfärda därefter. Han svarade:

Om han åker så långt att bönen får kortas, anses hans vallfärd inte vara Tamattu´.”