När du ser Ka´bah

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/727-728)

970 – Jag frågade min fader om upplyfta händer i samband med beskådning av Huset. Han svarade:

Det är harmlöst.”

eller också:

Så bra gjort.”1

971 – Min fader berättade för mig: Hushaym berättade för oss: Yahyâ bin Sa´îd underrättade oss, från Muhammad bin Sa´îd bin al-Musayyab, från sin fader som berättade att ´Umar bin al-Khattâb sade när han tittade på Huset:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْك السَّلاَمُ فَحَيِّنا رَبَّنا بالسلام

Allâh! Du är fullkomlig utan brister och från Dig kommer frid. Ge oss, vår Herre, ett fridfullt liv.”2

1Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (A/87) av al-Kawsadj.

2 al-Albânî sade:

“En dygdig man kommenterade i sin bok ”al-Manâsik waz-Ziyârât” att handlingen inte har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Hans påstående är emellertid enkom en inbillning. Jag har verifierat dess äkthet i ”al-Irwâ’” (1112).” (Manâsik-ul-Hadjdj wal-´Umrah, sid. 19-20)