Uteblivet namn i samband med vikariat

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/689-690)

928 – Jag hörde min fader säga:

Det är harmlöst att vallfärda å en annan persons vägnar utan att nämna dennes namn. Ibn ´Umar sade: ”Avsikten är tillräcklig.”