Inför Ihrâm

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/681-682)

917 – Jag hörde min fader säga:

Då en man beslutar sig för att inträda i Ihrâm, rekommenderas han att bada och ta på sig ett underplagg och ett överplagg.

Om det är tid för obligatorisk bön, ber han först och inträder därefter i Ihrâm.

När hans riddjur har rest sig kan han läsa profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön som rapporteras av Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ):

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، والنعمة، لك والملك، لا شريك لك

Jag besvarar Ditt kall, Allâh, jag besvarar Ditt kall. Jag besvarar Ditt kall, Du har ingen medhjälpare, jag besvarar Ditt kall. Lov, lycksalighet och makt tillkommer Dig. Du har ingen medhjälpare.”