Kvinna stoppas från I´tikâf

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/669-670)

905 – Jag frågade min fader om en kvinna som avlägger en ed att genomföra I´tikâf i en huvudmoské varvid hon blir förhindrad. Min fader svarade:

Hon får genomföra I´tikâf någon annanstans.”

Jag sade:

Men om hon blir förhindrad där också?”

Han svarade:

Shurayh sade: ”Hon ska fasta och låta en fattig människa bryta fastan med henne dagligen.”