Blir sjuk i samband med I´tikâf

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/669)

904 – Jag frågade min fader om en man som avlägger en ed att genomföra I´tikâf och sedermera blir sjuk. Han svarade:

Den I´tikâf som han ålade sig själv har annullerats.”

Jag frågade min fader:

Ska han genomföra handlingen utom Ramadhân?”

Han svarade:

Ja.”

Jag frågade min fader:

Ska han upprepa sin I´tikâf om nästa Ramadhân hinner infalla?”

Han svarade:

Nej.”