Ingen korrekt avsikt inför fasta

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/646-647)

877 – Jag frågade min fader om en man som bevakar Tvivel-dagen och säger: ”Om det är Ramadhân imorgon fastar jag och inte annars.” Min fader svarade:

Han har inte avsett fasta enligt Ibn ´Umar och Hafsah som sade: ”Den som inte avser fasta på natten har ingen fasta.”