Allmosa på förmåner

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/551-553)

759 – Jag frågade min fader om allmosa ska betalas på förmåner. Han svarade:

Nej, inte förrän efter ett helt år.”

Han sade:

Förmåner är gåvor, presenter och dylikt. Vinst och kapital räknas inte till förmåner.”

760 – Jag frågade min fader:

Efter ett år summeras förmånerna med kapitalet varvid allmosa betalas på hela summan?”

Han svarade:

Ja.”

761 – Jag hörde min fader säga:

Allmosa betalas inte på egendomar förrän de har funnits ett helt år.”

762 – Min fader berättade för mig: Wakî´ berättade för oss: Sufyân och ´Abdur-Razzâq berättade för oss: Ma´mar och ath-Thawrî underrättade oss, från Abû Ishâq, från ´Âsim, från ´Alî som sade:

Den som får pengar i form av förmåner ska inte betala allmosa på dem förrän ett helt år har gått.”

763 – Min fader berättade för mig: ´Abdus-Samad berättade för oss: Hammâd underrättade oss: Qatâdah underrättade oss, från Djâbir bin Zayd, från Ibn ´Abbâs som sade om egendomar som erhålls via förmåner:

Allmosa ska betalas på dem så fort de erhålls.”

Ibn ´Umar sade:

Först efter ett år.”