Allmosa på brudgåva hos make

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/529-530)

727 – Jag frågade min fader om kvinnan måste betala allmosa på sin brudgåva som sedan flera år tillbaka besitts av maken. Måste kvinnan betala allmosa på den för de gångna åren när hon väl mottar den? Han svarade:

Hon ska betala allmosa på den för de gångna åren till dess att hon kommer under den åläggande summan (النصاب). När hon har kommit under den åläggande summan behöver hon inte betala allmosa på den.”

728 – Jag frågade min fader om en kvinna som har sin brudgåva hos sin make och som hon kan få när hon vill. Måste hon betala allmosa på den? Han svarade:

“Ja. När hon väl mottar den ska hon betala allmosa på den för de gångna åren.”