Urskiljbart blod under månadscykel

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/161-162)

207 – Jag hörde min fader säga:

“Då en kvinna ser ett urskiljbart blod under sin månadscykel, ska hon fortsätta fasta och be. Om det sedermera visar sig att hon fastade under sin månadscykel, tar hon igen de dagarna eftersom fasta under månadscykel är ogiltig. Och om det visar sig inte vara månadscykel, så har hon i alla fall tagit igen sin fasta.”