Då är missfärgade flytningar menstruation

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/156-157)

201 – Jag hörde min fader säga: ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Alla gulaktiga och grumliga blödningar en kvinna ser under sin månadscykel tillhör hennes månadscykel till dess att hon får ljusa flytningar.”

202 – Min fader berättade för mig: Muhammad bin Dja´far underrättade oss: Sa´îd berättade för oss, från Qatâdah, från Hafsah, från Umm ´Atiyyah al-Ansâriyyah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade:

”Vi brukade inte anse det grumliga och det gulaktiga efter månadscykeln vara något.”1

1Abû Dâwûd (307).