Barn lägger sig innan ´Ishâ’

al-Ladjnah ad-Dâ’imah

Fatâwâ al-Ladjnah ad-Dâ’imah (6/152)

Fråga: Får vi utse en imam till våra barn som kan be ´Ishâ’ med dem direkt efter Maghrib så att de kan sova?

Svar: Minderåriga barn får inte utses till imamer i sådana syften. Inte heller får de be i förtid för att inte somna innan de ber. Bönetiderna är desamma för såväl vuxna som barn. Man får uppehålla dem så att de inte somnar så att de kan be ´Ishâ’ i tid.