57. Umm-ud-Dardâ’s korta slöja

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 102-103

14 – Maymîn bin Mahrân sade:

”Jag kom in till Umm-ud-Dardâ’ och såg att hon var iklädd en tjock slöja som gick ned till hennes panna. Den var lite kort som hon förlängde med ett bälte. Jag kom aldrig hem till henne under en bönetid utan att jag fann henne be.”1

1Ibn ´Asâkir i ”Târîkh Dimashq” via al-Baghawî: ´Îsâ bin Sâlim ash-Shâshî underrättade oss: Abûl-Malîh underrättade oss, från Maymûn. Berättarkedjan är autentisk. Abûl-Malîh al-Hasan bin ´Umar ar-Raqqî är pålitlig och en av återberättarna i ”at-Tahdhîb”. ash-Shâshî är pålitlig enligt Ibn Hibbân i ”at-Thiqât” och al-Khatîb i ”Târîkh Baghdâd”.