Kvinna ber i ett plagg

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/301)

Fråga: Får en kvinna be i ett enda klädesplagg?

Svar: Det får hon göra. Kravet är att blygden skyls. Den fria kvinnans blygd i bönen är hela kroppen frånsett hennes ansikte. Vissa lärde undantar också hennes händer och fötter. Enligt dem behöver den bedjande kvinnan inte täcka sitt ansikte och sina händer. Med det sagt får hon be i ett enda klädesplagg förutsatt att hennes blygd är täckt. Dock föredrar somliga lärde att hon ber i tre klädesplagg:

1 – Klänning.

2 – Slöja som hon täcker huvudet med.

3 – Ytterplagg som hon täcker hela kroppen med.