De ska valla hjordarna och sköta vingårdarna

Jesaja 61:4

4De uråldriga ruinerna skall byggas upp,

det sedan länge förfallna sättas i stånd,

man skall på nytt bygga upp förstörda städer,

som legat öde släkte efter släkte.

5Främlingar skall valla hjordarna åt er,

era åkrar och vingårdar skötas av utlänningar.

6Ni själva skall kallas Herrens präster,

vår Guds tjänare skall ni heta.

Ni skall leva av folkens rikedomar,

deras skatter skall tillfalla er.