99. Skapades själarna innan kropparna eller tvärtom?

Skapades själarna innan kropparna eller tvärtom? Det finns två åsikter i frågan som Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och andra har nämnt.

1 – Själarna skapades innan kropparna. Denna åsikt har Ibn Hazm och Muhammad bin Nasr al-Marwazî.

2 – Själarna skapades efter kropparna. Denna åsikt har de flesta av Salaf och deras efterträdare. Bevisen är skenbara ur flera aspekter. När Allâh skulle skapa mänsklighetens fader befallde Han Djibrîl ta en handfull jord som Han lät jäsa till dess att den blev till lera. Därefter formade Han honom. Efter det försåg Han honom med en själ. Denna berättelse är känd och har rapporterats från flera håll. Den bevisar att Allâh försåg honom med en själ från Sig efter att Han hade skapat hans kropp. I den autentiska hadîthen sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Varenda en av er får sin skapelse samlad i sin moders mage i fyrtio dygn. Därefter blir den till en blodgrodd lika länge. Därefter blir den till en köttklump lika länge. Därefter skickas en ängel till den som blåser en själ i den.”

Hadîthen är känd. Ängelns inblåsning av själen i kroppen är anledningen till att den får en själ.