99. Själarna är skapade

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 163

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Han sade:

Också anser vi att alla själar är skapade. Den som påstår att de inte är skapade tar liknelse av nasaréernas – nestorianernas – dogm om Messias, vilket är otro mot Allâh den Väldige.”

KOMMENTARER

Själarna är ju Allâhs skapelser i mängden. Allâh (subhânah) sade:

اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

Allâh är alltings Skapare.1

Själar är livliga ting. Människornas själar, djinnernas själar, alla själar är Allâhs behärskade skapelser. De njuter och de plågas och drabbas av sådant som drabbar alla andra. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är deras Skapare. De godas själar, de ondas själar, de klokas själar, de dummas själar – alla är skapade av Allâh (subhânahu wa ta´âlâ).

113:6