99 – Kapitel 16 – Bokens slut

Och Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) vet bättre. Må Allâhs välsignelse och fred vara med vår profet Muhammad, hans familj och hans följeslagare.

Förklaring

 

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâhu ta´âlâ) avslutar sin bok med att tillskriva Allâh (´azza wa djall) all kunskap och be om välsignelse och fred över Hans profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Härmed lyder boken ”Kashf-ush-Shubuhât” mot sitt slut. Vi ber Allâh (ta´âlâ) att han belönar författaren på det bästa sättet, ger även oss en del av Sin belöning samt samlar oss och honom i Sitt paradis – Han är sannerligen givmild och generös. Lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre, och må välsignelse och fred vara med vår profet Muhammad.