99. Ifrågasätt inte din Herre

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 113

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

80 – Han (ta´âlâ) sade:

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

”Han ställs inte till svars för Hans handlande, men de skall stå till svars.”1

FÖRKLARING

Du ska inte ifrågasätta Allâh, du ska inte diskutera med Honom om Hans handlingar, beslut och öde. Uppför dig med Allâh. Du är bara en slav. Blanda dig inte i Hans (djalla wa ´alâ) angelägenheter. Allâh ställs inte till svars för Hans handlande, ty Han gör ingenting utan visdom. Ibland framgår Hans vishet, ibland gör den inte det. Vi tror i alla fall på att Allâh inte gör något meningslöst. Allt Han gör görs med en visdom, oavsett om vi ser den visdomen eller inte. Människan ifrågasätts för sina handlingar, inte för Allâhs handlingar. Bry dig istället om vad du kommer att frågas på Domedagen, nämligen dina egna handlingar. Slaven ska bara underkasta sig Allâh.

121:23