99. Hadith “Här går höftskynkets gräns…”

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

ash-Shamâ’il al-Muhammadiyyah (99)

Förkortning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

99 – Hudhayfah bin al-Yamân sade:

Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog tag i min vadmuskel, eller i sin vadmuskel, och sade: “Här går höftskynkets gräns. Vägrar du får du sänka det. Vägrar du det också har höftskynket ingen rätt till anklarna1.”2

1Det vill säga att anklarna inte ska täckas av höftskynket.

2Autentisk. at-Tirmidhî (1783), an-Nasâ’î (5329), Ibn Mâdjah (3572) och at-Tayâlisî (1798). Berättarkedjan är autentisk via andra, vilket jag har klargjort i “as-Sahîhah” (2366).